Recepten van Vroeger

Waarom wij eten?

Als men iemand vraagt waarom hij eet, zal hij zeggen: omdat ik honger heb als ik thuis kom van mijn werk.
De ander zal zeggen: omdat ik als ik niet eet ziek wordt en niet kan werken.

Beiden hebben gelijk. We hebben op geregelde tijden voedsel nodig. Ons hongergevoel waarschuwt ons dat we moeten eten. Doen we dit niet dan worden we eerst flauw en kunnen we niet meer zoo goed werken en zoals we in den oorlog zo goed gezien hebben, niet voldoende kunnen eten, houden we het werken heelemaal niet meer vol, terwijl wij op den duur zik zouden worden. Het lichaam heeft dus voedsel noodig. Dat wil heelemaal niet zeggen , dat wij gezond blijven als wij maar groote hoeveelheden eten…..wij moeten er ook op letten hoe ons voedsel is samengesteld. Wanneer we b.v. alleen maar brood zouden eten, al konden we hiervan zooveel krijgen als wij hebben willen, zou het met de gezondheid op den duur niet goed gaan. In brood komen nl. niet alle stoffen voor die wij noodig hebben. Het is daarom goed, na te gaan wat het lichaam aan voedsel noodig heeft en aan de hand daarvan vast te stellen wat een goede voeding is en wat niet.

 

Related posts